Älgriket

 

Älgen har funnits i Sverige cirka 10.000 år. Den kom hit efter den senaste istiden. Älgen gav både mat och kläder och var därför mycket betydelsefull för människors överlevnad. Under tiden 1351-1789 var det dock bara kungen och hans hov som fick jaga älg och övriga hjortdjur. Därefter har jakträtten tillhört markägaren. 

I Sverige finns det 300.000 till 400.000 älgar beroende på när på året man räknar dem. För närvarande skjuts ca. 100.000 älgar årligen vilket motsvarar antalet födda älgar. I trafiken inträffar årligen cirka 5000 kollisioner mellan bil och älg. Vid dessa olyckor dör ca. 10 personer/år 

Älgen är det största hjortdjuret. En vuxen älgtjur kan nå en mankhöjd på 2,3m och väga upp till 800kg. Älgtjurar tappar sina horn årligen och nya växer ut, de kan bli drygt 2m breda .


Älgarna kallar vi Elliot och Ellionor

Kronhjorten kallar vi Kronblom

Dovhjorten kallar vi Bror Hjort

Rådjuren kallar vi Robert och Roberta